Je důležité, abychom dítěti vytvořili především potřebné podmínky, ve kterých může docházet k rozvoji jeho soustředění. Pokud dítěti podmínky nevytvoříme, tak může být nesoustředěné nebo neklidné.

Orientačně můžete počítat s tím, že pokud máte doma předškoláka, bude pravděpodobně schopný se na zadaný úkol soustředit přibližně 15 minut. Poté, pokud na něm pozorujete únavu, je vhodné činnost proložit odpočinkem. Čím starší dítě máte, tím více času by se mělo být schopno soustředit na práci. Vždy je ale potřeba mít na paměti, že každé dítě je jiné a respektovat jejich osobní tempo a potřeby.

 • Mezi základní podmínky patří:
 • Klidné prostředí – jakmile s dítětem píšeme domácí úkoly, nejlépe se bude soustředit, pokud bude mít klidné prostředí. V místnosti by měla být vypnutá televize, počítač, mobil apod.
 • Věnovat se jedné činnosti – pokud dítě vykonává nějakou činnost (např. domácí úkoly), mělo by přejít k další aktivitě, až úkol dokončí. Nezahlcujeme tedy pozornost dítěte více činnostmi současně.
 • Požadujme dokončení úkolů – zde je vhodné zpočátku volit raději kratší cvičení, aby dokončení činnosti přinášelo dítěti radost. Je také dobré se s dítětem dopředu domluvit, jaké aktivity budete dělat a kolik času vám to přibližně zabere. Poskytněte dítěti co nejvíce informací o průběhu i o ukončení, uvidíte, že po společné domluvě vám práce půjde lépe.
 • Dostatek energie – pokud bude dítě unavené, pravděpodobně nebude schopné se soustředit na daný úkol. Nechme dítě nejprve odpočinout. Pokud bude dítě přetíženo a nad učením bude sedět neúměrně dlouho bez odpočinku, jeho soustředění nebude vůbec kvalitní a efekt práce bude stejně nulový.
 • Umožněte dítěti uvolnění – kromě duševní činnosti je také nutné, aby se dítě mohlo dostatečně fyzicky uvolnit, například pohybem na vzduchu.
 • Využívejte hry – existuje spousta her, pomocí kterých můžete pozornost dítěte trénovat. K podpoře soustředění mohou pomoci i nejrůznější tvořivé hračky. Pamatujte hlavně na to, že jakákoliv vaše pozornost vůči dítěti (společná hra, čtení, vyrábění…) vede také pozornost vašeho dítěte.
 • Jsme my sami dítěti dobrým vzorem?

Pozornost rodičů ovlivňuje pozornost dětí. Musíme myslet taky na to, že děti se učí nápodobou. Někdy, aniž bychom si to uvědomili, my sami děláme více věcí najednou a nejsme schopni se na všechno dostatečně soustředit. Důležité je také dát dítěti prostor a být trpěliví, nedokončujte za ně věci, které zvládnou samy.

 • Jak koncentraci pozornosti trénovat?

Postřehové hry:

 • Dobble
 • Cortex
 • Duch
 • Hodina duchů
 • Grabolo
 • Panic Lab
 • Gobbit
 • Jungle speed
 • Švábí salát
 • Tarantulí tango

Další:

 • Pozornost lze také dobře trénovat například hraním pexesa, hraním Kimovy hry, hledáním rozdílů na obrázcích, řešením hlavolamů, stavěním lega podle návodu a tak dále.

Pracovní listy:

Ucelené programy pro děti s poruchami pozornosti pod vedením odborníka:

 • KUPOZ (autorka P. Kuncová) – vhodný pro děti od 8 do 12 let
 • ROPRATEM – vhodný pro I. – II. Stupeň ZŠ
 • HYPO (autorka Z. Michalová) – určen pro děti ve věku od 5 do 8 let

Pro více informací lze navštívit tyto stránky:

kameveda.com/cs/rozvoj-intelektu/299-trenink-koncentrace-u-ditete

majinato.cz/8-trenink-soustredeni-a-pozornosti.php

eshop.albi.cz/postrehove

eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/13-1-POZORNOST

Mgr. Michaela Karasová – psycholog

Mgr. Kristýna Růžičková – speciální pedagog