Co mě na učení venku fascinuje nejvíce je přirozený pohyb dětí. Člověk by se mohl ptát, proč pohyb, proč taková fascinace. Současný životní styl nenabízí mnoho situací k tomu, abychom byli motivováni se hýbat. Máme mnoho prostředků, které nám tento způsob zaktivnění tělesného schématu mile nahradí – jízda autem, eskalátory, výtahy, online hry atd. Pracuji s dětma již 11 rokem a jako speciální pedagožka vidím, jak je pohyb mimořádně důležitý proto, aby se dětem lépe psalo, četlo, učilo a celkově přemýšlelo.

Inspirujte se díky těmto úžasným videonahrávkám, porozumíte zlomkům, nebo se naučíte abecedu. A všímejte si, kolik různých důležitých pohybů uděláte, aniž byste si je uvědomovali.

Učením venku se rozvíjí:

Hrubá motorika – velké pohyby, koordinace, balanc, střídaní rukou, nohou, pravá a levá strana – manipulaci s většími předměty.

  • Jemná motorika – malé pohyby, koordinace malých svalů  manipulací se skutečnými předměty, střídaní prstů, zpevnění a uvolnění zápěstí, to vše jako předpoklad k správnému úchopu.
  • Prostorová orientace – práce na velké ploše, ve větším prostoru, poznání místa, hmatem zrakem, poměřování vzdálenosti, odhady, výška a šířka, vpravo a vlevo to vše díky pohybu vzhledem k vlastnímu tělu.
  • Lateralita – koordinačními pohyby jako je lezení, podlézaní, překračování, střídavé házení, šroubovaní, šití, tancování jsou činnosti, které propojují pravou a levou hemisféru, stejně jako když čteme nebo píšeme.

PRAKTICKY!

Hrubá motorika zahrnuje pohyblivost celého těla. Musíme sledovat i koordinaci jednotlivých pohybů. Zdokonalování hrubé motoriky provádíme při chůzi, běhu, poskocích, při hrách s míčem.

Příklady cvičení:

· chůze v rytmu vyťukáváním na bubínek,

· krok přísunný, poskočný – ve spojení s říkadlem, písničkou,

· poskoky na jedné noze, na obou nohách,

· přeskoky přes pás papíru, vpřed i vzad,

· pohyby hlavou – kroužení, kývání, úklony,

· cvičení koordinace pohybů – házení, chytání míče, kopnutí do míče jednou nohou, potom druhou, · současně kroužit oběma pažemi vpřed i vzad, potom střídavě jednou vpřed, druhou vzad,

· podlézání pod lanem, pod gumou

Rozvíjení jemné motoriky: Cvičení jemné motoriky ruky a prstů je stejně důležité jako rozvíjení celkové motoriky. Vyplývá to nejen z potřeby připravit dítě na psaní, ale i úzké souvislosti funkce ruky a řeči. Je dokázáno, že když vývoj pohybů prstů odpovídá věku dítěte, tak i vývoj řeči je v normě, ale když vývoj prstů zaostává, opožďuje se i vývoj řeči, přesto, že i celková motorika může být normálně vyvinutá. Příklady cvičení:

· konečkem palce pravé ruky se postupně dotýkat konečků ostatních prstů (prsty se zdraví), to samé druhou rukou,

· ukazováček a prostředníček pravé ruky „běhají“ po stole, to samé levou rukou, potom oběma současně,

· vztyčit ukazováček a malíček pravé ruky (rohatá koza), to samé levou rukou,

· utvořit „brýle“ – dva kroužky z palce a ukazováčku obou rukou a spojit je,

· válení míčků dlaněmi a prsty po stole. Pohybové hry:

· Hra na Panáčka: v počáteční verzi nácviku uvolňujeme ruce i nohy vleže, vyvoláme pocit tíže, pocit gumové ruky. Chytneme dítěti ruku a protřepáváme do úplného uvolnění. Stejně tak i dolní končetiny. Později děláme Panáčka vsedě (pouze ruce).

· Školka se švihadlem: klasická hra, co hrají děti snad v každé ulici, vhodná na uvolnění ramenního kloubu potřebného pro psaní

1. Desetkrát přeskočit švihadlo snožmo.

2. Devětkrát přeskočit švihadlo se střídáním pravé a levé nohy.

3. Osmkrát přeskočit pouze po pravé noze.

4. Sedmkrát přeskočit pouze po levé noze.

5. Šestkrát přeskočit snožmo, ale se zkříženýma nohama.

6. Pětkrát přeskočit snožmo, ale točit švihadlo dozadu.

7. Čtyřikrát přeskočit se střídáním přeskoku snožmo a se zkříženýma nohama.

8. Třikrát přeskočit švihadlo po jedné noze – pravé, ale točit švihadlo dozadu.

9. Dvakrát přeskočit švihadlo po jedné noze – levé, ale točit je dozadu.

10. „Vajíčko“ – přeskočit švihadlo snožmo, ale ruce se švihadlem jsou před tělem zkřížené. Tato „školka“ se dá obdobně hrát s míčem i s gumou. Systém ubírání od deseti k jedné je stejný s přizpůsobením cvičebního náčiní.                                                    

(MŠ Sportovní, Plzeň)

www.logopediejinak.com

www.ucimesevenku.cz

www.jdeteven.cz