Speciálně pedagogické poradenství

Poradenství ve školní a výchovné oblasti

Co způsobuje problémy v učení a v chování a co s tím mohu udělat?

Poskytuji odbornou péči dětem se specifickými poruchami učení (SPU), dyslexií, dysgrafií, s poruchou pozornosti a chování (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) v předškolním a školním věku. Pracuji jako speciální pedagog a zaměřuji se hlavně na individuální speciálně-pedagogickou diagnostiku, nápravy učení a výchovné poradenství v rámci konzultací.

Speciálně pedagogická diagnostika. Chceme zjistit, o co jde.

V diagnostice se zaměřuji na odhalování specifických poruch učení v oblasti čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie, dysortografie), počítaní (dyskalkulie), a také na poruchy pozornosti a chování u dětí v předškolním a školním věku. 

Nápravy učení a chování. Chceme vědět, jak na to.

V rámci reedukace vedu rodiče v metodické práci s dítětem. Seznamuji je s materiály, pomůckami a stimulačními cvičeními, díky kterým případné obtíže vymizí nebo se efektivně kompenzují. Nápravy učení a chování vychází z individuálních potřeb každého dítěte a jsou sestaveny v souladu s každodenním režimem rodiny.

Konzultace. Chceme vědět, proč se to děje.

V případě otázek spojených s výchovou a její problematikou nabízím konzultace, ve kterých je prostor pro poradenství v otázkách chování dítěte, fungování rodiny, výchovných stylů, střídavé péče, či pro prostředkování kontaktu na další odborníky. Poskytuji podporu v krizových a dlouhodobě zátěžových obdobích rodiny, které negativně ovlivňují chování dítěte.

Podpora speciálního pedagoga

Nejčastěji se ve své praxi setkávám s dětmi, které se potýkají s výukovými obtížemi v běžné škole. Nástup Vašeho dítěte do školy je často spojený s radostí a s očekáváním. Ne každé dítě je stejné, a proto se může stát, že dítě začne mít problém se čtením, psaním, potřebuje více času, častější opakování a z domácí přípravy se může stát noční můra. Říkáte si, že tomu dáte více času, ale učení ve škole je stále náročnější (vyjmenovaná slova, násobilka). Poté za Vámi přijde učitel a říká Vám něco o návštěvě pedagogicko-psychologické porady, o podpůrných opatřeních, které mají Vašemu dítěti pomoci s lepším zvládáním učiva, ale Vy nevíte, co všechno to bude obnášet a nerozumíte tomu, proč zrovna Vaše dítě je jiné než ty ostatní, vždyť je přeci chytré, tak proč to nejde. Řešením takové situace je navštívit co nejdříve odborníka, který Vám poradí, jak danou situaci řešit. Takový druh problémů nemusí souviset s inteligencí Vašeho dítěte, ale může se týkat pouze některých oblastí, které stačí stimulovat a trénovat a pomoci Vašemu dítěti lépe se vyrovnat s dosavadním školním neúspěchem. Společně se budeme snažit porozumět tomu, co Vaše dítě trápí a přijít na správný přístup, jehož výsledkem bude zlepšení výsledků učení ve škole a méně stresu z učení jak pro Vás tak pro dítě. 

Kontaktní formulář

 

7 + 12 =

Mgr. Alena Krnáčová

speciální pedagog

IČO: 05703867

Telefon

+420 777 726 090

Email

info@krnacovaporadenstvi.cz

Adresa

Drahobejlova 1413/41             
Praha 9 – Libeň 
190 00