Poskytované služby

Pomůžeme Vám zjistit, o co jde, jak na to a proč se to děje.

Diagnostika, náprava, konzultace

Speciálně pedagogická diagnostika

Na začátku provedu vyšetření, na základě kterého zjišťuji, na jaké úrovni jsou oblasti percepce a motoriky (dílčí funkce), oblast předškolních dovedností, čtení, psaní a počítaní u dětí ve školním věku. Nedílnou součástí diagnostiky je rodinná anamnéza a zkoumání dalších faktorů, které ovlivňují vzdělávání dítěte. Celkové výsledky nám ukáží oblasti, které jsou rozvinuty na přiměřené úrovni a na oblasti, kde se jedná o deficity dílčích funkcí, případně kognitivních funkcí či sociálních dovedností dítěte.

Školní zralost a připravenost na nástup do ZŠ

SPU - dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie

Poruchy pozornosti a chování ADHD

Nápravy učení a chování 

V rámci reedukace vedu rodiče v metodické práci s dítětem. Seznamuji je s materiály, pomůckami a stimulačními cvičeními, díky kterým případné obtíže vymizí nebo se efektivně kompenzují. Nápravy učení a chování vychází z individuálních potřeb každého dítěte a jsou sestaveny v souladu s každodenním režimem rodiny.

Rozvoj grafomotoriky a řeči MAXÍK, Metoda dobrého startu (předškolní věk)

Stimulace percepčních a motorických funkcí B. Sindelar, trénink pomalého tempa ROPRATEM (školní věk)

Nácvik pozornosti v programu KUPOZ, KUPREV (mladší školní věk)

Konzultace 

V případě otázek spojených s výchovou a její problematikou nabízím konzultace, ve kterých je prostor pro poradenství v otázkách chování dítěte, fungování rodiny, výchovných stylů, střídavé péče, či pro zprostředkování kontaktu na další odborníky. Poskytuji podporu v krizových a dlouhodobě zátěžových obdobích rodiny, které negativně ovlivňují chování dítěte.

Výchovné poradenství

Krizová intervence

Dlouhodobá podpora rodiny

Kontaktní formulář

 

Mgr. Alena Krnáčová

speciální pedagog

IČO: 05703867

Telefon 

+420 777 726 090

Email

info@krnacovaporadenstvi.cz

Adresa

Drahobejlova 1413/41             
Praha 9 – Libeň
190 00

Mezi potoky 1546/6a
Praha 10 Hostivař
102 00