Mgr. Alena Krnáčová
speciální pedagog

„Úspěch je potomkem odvahy“ (Voltaire)

 

Můj přístup

Škola je místo, kde se děti s úspěchem nebo s neúspěchem potkávají. Pokud mají přiměřené chování a dobré školní výsledky, pravděpodobně budou úspěšné. Prožívají radost spojenou s příjemnými pocity. Pozitivní zážitky velmi ovlivňují vnitřní motivaci dítěte, chuť se učit, schopnost být více v klidu, navazovat dobré vztahy a lépe se soustředit.

Proto je důležité sebrat odvahu, poprat se s tím, co tomu brání, a začít:

 • opět se těšit z učení, poznávání
 • vnímat i své silné stránky
 • prožívat dobrý pocit z maličkostí
 • posilovat své slabé stránky
 • budovat sebevědomí

Ve své soukromé praxi se zaměřuji na speciálně pedagogickou diagnostiku, která následně vede k cílené nápravě oslabených oblastí. A to prostřednictvím doporučených praktických metod, materiálů a pomůcek, jak s dítětem s dyslexií, dysortografií nebo ADHD pracovat. Tak se posilňuje např. sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost, pracovní návyky, a také další funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní, počítání. Tím se mohou problémy v učení a chování kompenzovat. Důraz kladu na zavedení a dodržování pravidel, které pomůžou lépe se zorientovat v povinnostech, ušetří čas a přinesou efektivitu. 

Profesní zkušenosti a vzdělání

 • Magisterské studium/Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta: speciální  a předškolní pedagogika
 • Praxe s rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.)
 • Speciální pedagožka v základních školách v Praze a Středočeském kraji – nápravy učení u dětí s poruchami učení a chování (NÚV, projekt -CPIV)
 • Pedagožka a metodička v MŠ (Ekoškolka Rozárka, Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč)
 • Speciální pedagožka NÚV, praxe v Evropských školách v Bruselu a Lucembursku 
 • Speciální pedagožka v PPP Praha 10 od r. 2017 dosud
 • Soukromá praxe od roku 2017 – dosud 

 

Kontaktní formulář

 

6 + 6 =

Mgr. Alena Krnačová

speciální pedagog

IČO: 05703867

Telefon

+420 777 726 090

Email

info@krnacovaporadenstvi.cz

Adresa

Drahobejlova 1413/41             
Praha 9 – Libeň 
190 00