Mgr. Alena Krnáčová

speciální pedagožka, rodinná terapeutka

 

„Úspěch je potomkem odvahy“ (Voltaire)

 

Mgr.Alena Krnáčová specialní pedagog
Profesní zkušenosti a vzdělání
 • Psychoterapeutický výcvik 2021-dosud Integrativní rodinná terapie, Institut Anima
 • Magisterské studium/Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta: speciální  a předškolní pedagogika
 • Praxe s rodinami s dětmi se zdravotním postižením (SDMO o. s., Hornomlýnská o. s., SIMP o. s.)
 • Speciální pedagožka v základních školách v Praze a Středočeském kraji – nápravy učení u dětí s poruchami učení a chování (NÚV, projekt -CPIV)
 • Pedagožka a metodička v MŠ (Ekoškolka Rozárka, Ekocentrum Podhoubí o. s., MŠ Petrklíč)
 • Speciální pedagožka NÚV, praxe v Evropských školách v Bruselu a Lucembursku
 • Speciální pedagožka v PPP Praha 10 od r. 2017 dosud
 • Soukromá praxe od roku 2017 – dosud

 

Můj přístup přístup 

V rodinné terapii a poradenství 

Věřím slovům Virginie Satirové:

„Každý se může bez ohledu na vnější okolnosti vnitřně změnit. I když není možná změna vnější, vždy je možná změna vnitřní, která spočívá v posílení vlastní sebeúcty, ve svobodě volby a odpovědnosti za vlastní chování i vnitřní procesy. V terapii nám nejde o snahu něčeho se zbavit, ale najít uvědomění, poznání, zážitek a tím podnítit změnu – to, že se bude něco dít. Chceme pomoci rodinám najít jiný smysl bytí, jiná očekávání, jiný způsob zacházení s pocity, funkčnější způsoby zvládání. Doufáme, že změna pak bude pozorovatelná skrze Vaší spokojenost, uvolnění, radost proudící mezi všemi členy.“ 

Mám obrovský respekt před každou rodinou, která se rozhodne přijít.

Ve speciálně pedagogickém poradenství

Škola je místo, kde se děti s úspěchem nebo s neúspěchem potkávají. Pokud mají přiměřené chování a dobré školní výsledky, pravděpodobně budou úspěšné. Prožívají radost spojenou s příjemnými pocity. Pozitivní zážitky velmi ovlivňují vnitřní motivaci dítěte, chuť se učit, schopnost být více v klidu, navazovat dobré vztahy a lépe se soustředit.

Mým cílem je podpořit děti tak, aby mohly:

 • opět se těšit z učení, poznávání
 • vnímat  své silné stránky
 • prožívat dobrý pocity i z maličkostí
 • posilovat své slabé stránky
 • rozvíjet především zdravé sebepojetí 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontaktní formulář

   

  7 + 2 =

  Mgr. Alena Krnačová

  speciální pedagog

  IČO: 05703867

  Telefon

  +420 777 726 090

  Email

  info@krnacovaporadenstvi.cz

  Adresa

  Drahobejlova 1413/41             
  Praha 9 – Libeň
  190 00

  Mezi potoky 1546/6a
  Praha 10 Hostivař
  102 00