Blog

Co vědět o vyšetření školní zralosti dítěte?

V tomto příspěvku najdete několik základních informací o průběhu vyšetření školní zralosti, o možnostech předškolní přípravy a o důvodech k odkladu školní docházky. Školně zralé dítě je takové, které má na přiměřené úrovni rozvinuté dílčí funkce percepce a...

Jak zvládnout problémové chování dítěte

Na úvod pár slov z praxe Článek přináší příklady z praxe a několik praktických typů, jak zvládnout problémové chování dítěte, co s tím a jak na to. S touto problematikou se rodiče velmi často obrací na poradenské pracovníky. Telefonický hovor probíhá často tak,...

Projevy vývojové dysfázie u dětí školního věku

Ve své poradně se stále častěji setkávám s dětmi, u kterých se objevila vývojová dysfázie. Jde o děti, které již nastoupily do školního prostředí a potřebují upravit podmínky vzdělávání tak, aby odpovídaly jejich specifickým potřebám. Je pak na straně pracovníka...

Předškolák Jemná motorika

Součástí přípravy předškoláka je rozvoj jemné motoriky, která je důležitá pro správné psaní. Dítě manipulací s různými menšími předměty stimuluje jemné svaly prstů a zápěstí, zároveň přirozeně používá preferovanou ruku, která se tak stává určující, zda bude dítě...

Rozvoj MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Předmatematické představy označují soubor dovedností v takových oblastech, které dítěti v budoucnu umožní učit se matematice. Nejsou izolovaným předmětem v běhu dne mateřské školy, ale prolínají se téměř všemi aktivitami. Váží se na běžný život, ale...

Být dost dobrým rodičem …

Myslím, že tuto otázku si velmi často pokládáme při výchově svých dětí. Snažíme se ze všech sil, aby naše děti byly šťastné. Možná v minulosti nebylo tolik pohodlí, aby naši prarodiče a rodiče tolik zametali svým potomkům cestičku. Dnes máme více pohodlí, možná...

Kontaktní formulář

 

12 + 6 =

Mgr. Alena Krnáčová

speciální pedagog

IČO: 05703867

Telefon

+420 777 726 090

Email

info@krnacovaporadenstvi.cz

Adresa

Drahobejlova 1413/41             
Praha 9 – Libeň 
190 00