Pár slov k aktuální situaci spojené s pandemií a s tím souvisejícím vyšetřením školní zralosti. Několik argumentů vedoucích k rozhodnutí proč nerealizovat odklad školní docházky. Navíc praktické rady k přípravě na školu, které podpoří nejen vaši psychiku.

Nové důvody pro odklad školní docházky

Aktuální situace spojená s pandemií přivedla mnoho rodičů k rozhodnutí navštívit poradnu a poradit se o možnosti odkladu školní docházky pro své dítě. A to kvůli obavám, že budou od září školy opět zavřené. Tyto obavy a úvahy jsou pochopitelné a je velmi důležité o nich hovořit a hledat co nejlepší řešení či zdůvodnění, proč se přiklonit k nástupu do škol, nebo naopak ke školnímu odkladu o rok.  

Z praxe. A tak se nám stává, že do místnosti přijde naprosto krásná sebevědomá princezna narozená v červenci, pod paží nese panenku Johanku a do školy se už velmi těší. Rodiče by s nadějí v očích ale radši nástup o rok odložili.

Opatrně se tedy zkusím zeptat: „Odhlédneme-li od současné doby, myslíte, že je vaše dcera na školu připravená?“   A odpověď?: „Stoprocentně!“ Rodiče ani na sekundu nezaváhali. A testy školní připravenosti jejich dcery tuto odpověď téměř stoprocentně potvrdily.

Co vědět o vyšetření školní zralosti dítěte?

Konkrétní obavy z distanční výuky

Když budou školy zavřené, stejně tam nebude chodit a bude se doma nudit. Neumíme si představit distanční výuku.  

Tato obava je pochopitelná. Často si však neuvědomujeme, že když byly zavřené první třídy ZŠ, zpravidla ten samý osud čekal i MŠ. MŠ v té lepší variantě fungovaly distančně, což vaše dítě už zažilo. Jestliže budou první třídy fungovat opět distančně, bude to pro vaše dítě alespoň něco nového, co bude navazovat na jeho již dosáhnutou úroveň. Jistěže půjde o novou situaci v novém kolektivu rodičů a dětí. Ze zkušeností vím, že ZŠ zejména prvního stupně dokážou fungovat online velmi kvalitně. Samozřejmě nenahradí běžný školní režim a online výuka vyžaduje vaši obrovskou iniciativu, spolupráci a trpělivost, ale nebude to navždy. Je možné se na situaci podívat i z perspektivy nové příležitosti, zkušenosti a získaní určitých kompetencí, např. schopnost adaptovat se na změny, které můžou takhle nečekaně přicházet. Navíc děti, které jsou na školu zcela připravené a už samy cíleně vyhledávají úkoly, učí se písmenka, s radostí se podepíšou vlastním jménem, zvládnou jakoukoliv formu školy. I kdybyste si hráli na školu jen tak doma, tak naučit se číst psát a počítat je zcela přirozená počáteční gramotnost.

Příprava na nástup do školy

Je zapotřebí si uvědomit, že situace nikdy nebude ideální – a to ani, kdyby tady nikdy Covid nebyl. Možná by nám na chvíli mohlo pomoci rčení, že všechno zlé je i pro něco dobré. Hledat spíše možnosti, příležitosti a zaměřit se na psychickou přípravu, která by mohla začít smířením, či přijetím faktu, že historicky bude možná nástup vaší ratolesti do první třídy zcela jedinečný. 

Zaměřte se na to, co můžete ovlivnit tady a teď. Příprava na školu souvisí s podporou dílčích funkcí potřebných pro rozvoj počáteční gramotnosti. Prakticky je dobré pracovat cca 15 minut denně a zařadit aktivity, které podpoří správné a vědomé držení těla, tužky při kreslení, dále stimuluje sluchovou percepci a cíleně aktivuje řeč.

  • Správný úchop, držení těla při psaní a nácvik grafomotoriky – Jiřina Bednářová, Rozvoj grafomotoriky – Co si tužky povídaly, Mezi námi pastelkami
  • Sluchová percepce – hrajte třeba slovní fotbal na první písmenko ve slově
  • Čtení pohádek a následné povídání si s dětmi, o čem jste četli – podpořte naslouchání a zároveň vyjadřovací schopnost dětí https://spoludoma.cz/home/predskolaci/priprava-na-skolu/rec-a-mysleni
  • Správná výslovnost – ke stažení pro procvičování jednotlivých hlásek doma dle metodických pokynů – https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/
  • Hrubá motorika – hrubá: podpořte děti v pohybových hrách – skákání panáka, přes švihadlo, školka s míčem apod.
  • Jemná motorika – společné kreativní tvoření a kutění