Mai Ram Yoga může celkově podpořit kromě pohybové koordinace taky učení dětí. Pokud vás tento název zaujal, jste na dobré cestě. Taky jsem si říkala: „O tom jsem nikdy neslyšela“. Měla jsem však to štěstí potkat se s lektorkou Mai Ram Yogy a dozvědět se více. Kromě toho, jakou nakažlivou optimistickou energii lektorka má, mě zaujala i její práce s rodinami a dětmi – tedy cvičení Mai Ram Yogy ve dvojici rodič-dítě v rámci systému.

Taky se věnuji dětem a rodičům a vedu metodické programy ke zlepšení čtení, psaní a vůbec učení. Součástí programu je i práce s dechem, křížové pohyby, kroky a skoky do rytmu říkanek, či slabik, slov apod. Podstatou je ale spolupráce, či vzájemná podpora, mezi rodičem a dítětem. Mai Ram Yoga sleduje něco velmi podobného. Zároveň se jeví jako velmi vhodná právě pro děti, které mají oslabenou koncentraci, grafomotoriku, řeč, či další dílčí funkce ovlivňující úroveň čtení, psaní, učení.   Moc rádi bychom Mai Ram Yogu představili jako možnost, jak více podpořit čtení, psaní, či učení s lehkostí a přirozeně.

Dle mého názoru bude Mai Ram Yoga zázrak, cítím to v kostech. Rozhodně ji vřele doporučuji! A už vás nebudu napínat – více o Mai Ram Yoze sama lektorka:

Yoga pre deti

….resp. rodinná yoga alebo yoga pre rodiny s deťmi.

Za všetkým stojí guru Mai Ram Devi

Od januára 2021 sa do Prahy dostalo učenie klasickej integrovanej Mai Ram Yogy. Mai Ram Yoga je popri plejáde rôzne vyformovaných yogínskych centier zaujímavá tým, že pokračuje v pôvodnej tradícii klasického yogínskeho učenia. Tradičné yogínske praktiky integrovala do „európskej“ podoby guru Mai Ram Devi, ktorá žije a pôsobí v ashrame vo Vilniuse v Litve a podľa ktorej je línia pomenovaná. Mai Ram Yoga je postavená ako komplexný systém, ktorý podporuje sebapoznanie a duchovný rozvoj moderného človeka. Integrálnymi súčasťami Mai Ram Yogy sú okrem všeobecne rozšírených praktík ásán aj praktiky pránayámy /práce s dychom/, meditácie /práce s vedomím/, očisty tela na úrovni fyzických procesov a úpravy stravy a rôznorodé nástroje/techniky podporujúce osobnostnú transformáciu na úrovni tela, mysle a ducha.

Mai Ram Yoga je unikátna aj v tom, že umožňuje prácu na rozvoji nemainstreamovým cieľovým skupinám, o ktorých by ste si na prvý pohľad nemysleli, že im je praktika yogy určená. Práve naopak! MRY obsahuje ucelené programy yogovej praxe venovanej špeciálne seniorom/seniorkám, tehotným ženám a…. deťom. 

Význam Mai Ram Yogy pre deti

Aj keď je „kids yoga“ svojou náročnosťou prispôsobená psycho-fyzickým možnostiam detí, lekcie integrujú všetky prvky, ktoré bežne hľadáme v yogových lekciách pre dospelých. Primeranou, hravou formou posilňujú a uvoľňujú svaly, trénujú koordináciu, fyzickú odolnosť a vytrvalosť, rozvíjajú koncentráciu a mentálnu stabilitu. V rámci lekcií sa pracuje s dýchaním, podporuje sa návyk k hlbokému, vedomému dýchaniu, ktoré harmonizuje hormonálne a neurologické procesy v tele. 

Pravidelná prax Mai Ram Yogy komplexne, na rôznych úrovniach  rozvíja detskú osobnosť a podnecuje tvorivý prístup k životu.
Dôležitým aspektom lekcií je spoločné praktikovanie detí s rodičmi. Spoločná praktika prehlbuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom na základe spoločne vynaloženého úsilia a zdieľaného zážitku. Zároveň ide o vynikajúci „štartér“ pre tých dospelých, ktorých láka yoga, no ešte sa neodhodlali ju skúsiť… Súčasťou každej lekcie je rodinná relaxácia so slovom alebo s hudbou.

Praktické informácie

Momentálne Mai Ram Yoga obsahuje dve úrovne lekcií venovaných deťom. S kratšou /40 min./ odporúčame začať, najmä u detí mladšieho veku (4 – 6 rokov). Náročnejšia lekcia trvá plných 60 -min. a bežne ju zvládajú deti od 7-8 rokov. Po dovŕšení veku 11-12 rokov odporúčame prestúpiť na základnú úroveň OPEN.

Mai Ram Yoga ashram v súčasnosti vyvíja komplexný program zameraný na detský osobnostný rozvoj s psychologickými, terapeutickými a morálno-etickými prvkami. Metodika by mala byť sprístupnená verejnosti od septembra 2021. 

Viac informácií nájdete: https://www.facebook.com/MaiRamYogaPrague

Lektorka: Monika Tatarková – 725 527 721