Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je moji-moji-1-1.jpg.

V tomto příspěvku najdete několik základních informací o průběhu vyšetření školní zralosti, o možnostech předškolní přípravy a o důvodech k odkladu školní docházky. Školně zralé dítě je takové, které má na přiměřené úrovni rozvinuté dílčí funkce percepce a motoriky – ty slouží ke správnému nácviku psaní, čtení a počítaní. Oblast školní zralosti však zahrnuje také sociálně-emoční stránku budoucího žáčka i jeho fyzickou kondici. Při jejím posuzování nejsou opomíjeny ani kulturní odlišnosti nebo další faktory, které mohou mít na vstup a zdárné zahájení prvotního vzdělávání malého človíčka veliký vliv.

Kdy je čas na vyšetření školní zralosti?

Včasné vyšetření školní zralosti vede zejména k podpoře rozvoje potřebných funkcí PŘIMĚŘENÝM (!) způsobem. Na tomto místě chci důrazně upozornit na zákonitosti vývojové psychologie dítěte. Rozvoj některé z oblastí nelze předběhnout houževnatým nácvikem, aniž by byla tato oblast dozrálá biologicky a psychicky. Každé dítě potřebuje na toto dozrání svůj čas, nemá cenu srovnávání s jinými vrstevníky! Test školní zralosti je dobré provést v případě určitých pochyb orientačně během začátku roku v předškolní přípravě. Výsledky vyšetření slouží však k tomu, abyste poznali, které z oblastí rozvíjet cíleněji a které nikoliv. V jiných případech stačí test školní zralosti realizovat během ledna, února. Je možné se objednat samozřejmě předem.

Rozvoj dílčích funkcí z pohledu školní zralosti

Předškolní věk se počítá od 4,5 -5 do 6 -6,5 let dítěte. Z pohledu školní zralosti sledujeme rozvoj následujících oblastí:

  • ŘEČI
  • GRAFOMOTORIKY – ÚCHOP, UVOLNĚNOST RUKY, PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÝCH KRESEBNÝCH GEOMETRICKÝCH PRVKŮ
  • ZRAKOVOU A SLUCHOVOU PERCEPCI.

Tyto funkce je potřeba do jisté míry podnítit ke správnému rozvoji cíleněji – tzn. v případě např. nesprávné výslovnosti zajistit logopedickou péči, v případě tuhé neuvolněné ruky speciálně-pedagogickou intervenci pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky (https://www.krnacovaporadenstvi.cz/2020/11/12/predskolak-jemna-motorika/), věnovat se těmto oblastem v předškolní přípravě v MŠ a také doma.

Jak vyšetření školní zralosti probíhá?

Vyšetření probíhá tak, že v úvodu společně pohovoříme o celkovém dosavadním vývoji dítka, pobytu v MŠ či jiných zařízeních. Samotná práce s předškolákem trvá přibližně 30-40 minut a probíhá hravou formou. Dítko kreslí postavu, překresluje obrázky podle vzorů, napodobuje grafomotorické tvary. Při povídání se sledují výslovnost, schopnost vyjadřování, všeobecné znalosti (např. rozpoznání barev, znalost ročních období, dále schopnost pojmenování pojmových kategorií jako ovoce, nábytek, nádobí apod.). Zjišťuje se také schopnost počítat na základní úrovni, součástí vyšetření jsou i činnosti pro zjištění úrovně rozvoje předmatematických představ.

Závěry vyšetření školní zralosti

Důsledná předškolní příprava

Z hlediska předškolní přípravy je velmi důležité, aby bylo dítě socializované a bylo zvyklé být v interakci s vrstevníky, v kolektivu. Z hlediska školní zralosti je kromě rozvinutých výše popsaných oblastí důležité, aby předškolák dokázal pracovat v kolektivu dětí samostatně i ve vzájemné spolupráci, naučil se vnímat paní učitelku nebo jinou dospělou osobu, reagovat na instrukce, soustředit se. Často se zapomíná na skutečnost, že jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou je potřeba rozvíjet, je schopnost pracovat s vlastní vůli – umět překonat překážku, vyrovnat se s neúspěchem, věci dokončit, být do jisté míry vytrvalý. Jde o rozvoj pracovně volných vlastností.

Inspirace:

Odklad školní docházky

Vstup do školy je zásadní milník v životě dítěte, a tedy jeho odklad musí být velmi pečlivě zvážen. V zásadě je důležité vědět, že pro posouzení celkové situace nestačí provést test školní zralosti v poradně. Poradenský pracovník by kromě testu měl vidět, jak dítě pracuje v MŠ, nebo být alespoň ve spojení s vyučujícími v MŠ, kteří mají zpravidla letité zkušenosti a jsou s vaši ratolestí denně, stejně jako vy, rodiče. Proto by dále měl odborníka zajímat názor a pohled váš a vaše intuice, protože své dítko znáte nejlépe.

Důvody odkladu školní docházky

Důvodem pro odklad školní docházky by nemělo být jen datum narození v letních měsících. Důvodem pro nástup do školy o rok později bývá sociálně-emoční nezralost, výraznější logopedické obtíže, nesprávná výslovnost, oslabená sluchová percepce či jazyková bariéra z důvodu odlišnosti mateřského jazyka, dále jiné zdravotní znevýhodnění nebo závažné sociální okolnosti.

Pokud zvažujete, kdy řešit otázku školní zralosti vašeho potomka a máte obavy, či to není příliš brzy, myslím si, že v tomto ohledu rozhodně platí heslo: „radši dříve než později“.