Program Maxík je skvělá příležitost, jak u dítěte podpoříte uceleně a hravě ty oblasti, které jsou pro budoucího prvňáčka velmi důležité. Maxík je vtipná kreslená postavička, která vás několik týdnů provází jednotlivými úkoly, které stimulují následující okruhy.

Prakticky!

Každý den spolu s Maxíkem splníte 3 úkoly, které vám zaberou max. 10-15 minut. Pracujete pod metodickým vedením speciálního pedagoga a do ruky dostanete konkrétní materiály pracovní listy a ukázku, jak s dítětem přesně pracovat. Program je velmi jednoduchý, zároveň komplexní a při jeho důsledném provedení přináší výsledky, které si vaše dítě odnáší do života navždy.

Trochu teoreticky!

Správně sedět u stolu, držet tužku a volně ji vést.

  1. Grafomotorika, řeč a koordinace. Tzn. dítko by mělo před posazením do školních lavic správně držet tužku a vést ji uvolněně bez tlaku na podložku, ve směru zleva doprava, seshora dolu, bez křeče v dlani, zápěstí, lokti, či celé paži. Při kreslení, malování u stolu by mělo sedět s rovnými zády, s nohama opřenými celými chodidly o pevnou podložku, oči jsou od pracovní plochy v přiměřené vzdálenosti. Pokud jsou tyto pohyby těla dobře zkoordinované, nic nebrání tomu, aby napodobilo jakýkoliv grafomotorický prvek. Správným držením těla a tužky při psaní dítě přirozeně aktivuje mezi lopatkové i břišní svaly a ty jsou odpovědné za tzv. lehké psaní bez křeče.

Výslovnost, slovní zásoba, rytmizace.

  • Řeč – slovo doprovázet pohybem v rytmu písniček, či říkadel. Správná artikulace dle rytmizace je nesmírně důležitá pro rozvoj jazykové citu dítěte. Přes mluvené slovo a pohyb vnímá dítě psanou formu řeči – jejich sklad a rozklad na písmena, jednotlivé slabiky přes vytleskávání, poskakování. Slaďováním pohybu s řečí se dokonale stimuluje koordinace pohybů jednotlivých svalů a mozkových hemisfér. Propojením všech důležitých center v plynulé koordinaci dochází k psaní a čtení přinášející dítěti radost. Říkanka doprovázená pohybem, či takovéto malé divadýlko, tancování dle písničky apod. podporuje jistotu dítěte, paměť a pozornost – vím, jak se pohybuji, když recituji „leze žába po žebříku, natahuje elektriku“.

Sluchová, zraková percepce, serialita  a intermodalita.

  • Dílčí funkce, které stojí za tím, aby čtení a psaní bylo plynulé, je třeba přirozeně rozvíjet také. Tak v návaznosti na grafomotoriku a řeč nasedají aktivity formou různých her. Ty mají za úkol přinést zábavu a uvolnění. Dítě před nástupem do školy musí bezpečně rozeznat první písmenko na začátku slova, rozeznat odlišný obrázek v řadě stejných obrázků, mít jisté všeobecné znalosti o ročních obdobích např. poznat barvy, počítat do 20, poznat nadřazené kategorie, nebo opačné významy slov těch nejzákladnější.

Teď je ta správná chvíle začít s Maxíkem! První konzultace je nezávazná.