Součástí přípravy předškoláka je rozvoj jemné motoriky, která je důležitá pro správné psaní. Dítě manipulací s různými menšími předměty stimuluje jemné svaly prstů a zápěstí, zároveň přirozeně používá preferovanou ruku, která se tak stává určující, zda bude dítě levákem nebo pravákem. Pokud i ve věku 5 let dítě střídá obě ruce, nejedná se o nic mimořádného. Důležité je, aby bylo vytvořené prostředí bohaté na podněty, ve kterém si může vybírat a manipulovat s nimi. Postupně tak dojde k přirozenému výběru preferované ruky. Tedy té, kterou se dítěti kreslí, třídí, vkládá, stříhá, míchá nebo skládá nejlépe.

Video nabízí krátkou ukázku, jak vypadá zkouška jemné motoriky.

V průběhu zkoušky školní zralosti, jak ukazuje video, se tedy zaměřujeme na jemnou motoriku a manipulaci s předměty. Zkoumáme, kterou ruku dítě používá častěji, kterou dané kolíčky vkládá do důlků. Zároveň kolíčky na videu vkládá dle velikosti a je tedy nezbytné, aby si je poměřilo. Čímž zjišťujeme, zda rozumí pojmům – uspořádat do řady, nejmenší a největší, menší a větší, počet do 6 apod. Podobně jako na videu můžete využít různé pomůcky sloužící k rozvoji jemné motoriky – navlékací zábavné destičky apod.

Anebo si zkuste vybrat třeba tady:

Pokud se potřebujete v této oblasti poradit podrobněji, neváhejte mě kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně. Budu se těšit na setkání.