Jak zvládnout problémové chování dítěte

Na úvod pár slov z praxe Článek přináší příklady z praxe a několik praktických typů, jak zvládnout problémové chování dítěte, co s tím a jak na to. S touto problematikou se rodiče velmi často obrací na poradenské pracovníky. Telefonický hovor probíhá často tak,...

Projevy vývojové dysfázie u dětí školního věku

Ve své poradně se stále častěji setkávám s dětmi, u kterých se objevila vývojová dysfázie. Jde o děti, které již nastoupily do školního prostředí a potřebují upravit podmínky vzdělávání tak, aby odpovídaly jejich specifickým potřebám. Je pak na straně pracovníka...

Předškolák Jemná motorika

Součástí přípravy předškoláka je rozvoj jemné motoriky, která je důležitá pro správné psaní. Dítě manipulací s různými menšími předměty stimuluje jemné svaly prstů a zápěstí, zároveň přirozeně používá preferovanou ruku, která se tak stává určující, zda bude dítě...